Hliníkové okná a dvere

Systém MB45 okenno – dverový systém

Využitie
 • konštrukcie bez prerušeného tepelného mostu: rôzne deliace steny,okná,dvere,výklady,pokladničné prepážky apod.
 • základ pre špeciálne riešenia:
  • - dymotesné prepážky MB-45D
  • - kyvné a posuvné dvere,
  • - dvere z vrubovou drážkou MB-45S
Konštrukcia
 • profily s konštrukčnou hĺbkou 45mm
 • konštrukcia prispôsobená európskym štandardom kovania
 • automatická tesniaca lišta MB-45D
Zasklievanie
 • hrúbka výplne v rozmedzí 2 – 26mm pre dvere a fixné okná a 2 – 35mm pre otváravé okná
Dymotesnosť
 • MB-45D – dymotesnosť triedy S30 pre dvere a S60 pre pevné prepážky
Funkčnost
 • a vzhľad fixné zasklenia,sklopné, otváravé a otváravo sklopné okná
 • dvere jedno a dvojkrídlové, otváravé von alebo dnu, kyvné, posuvné ručne alebo automaticky
 • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií

Systém MB60 okenno – dverový systém

Konštrukcia
 • trojkomorové profily
 • prerušenie tepelného mostu z polyamidu vystuženého sklenými vláknami, tvaru „?“ so šírkou 24 mm pre okná a14 mm pre dvere
 • profily prispôsobené na montáž kovania v štandarde EURO
Zasklievanie
 • hrúbka výplne 14 – 50 mm pre otváravé okná a 5 -41mm pre dvere a fixné zasklenia
Tepelná a zvuková izolácia
 • materiálová skupina RMG 2.1 podľa DIN 4108 pre okná a RMG 2.2 pre dvere
 • zvuková izolácia okien a dverí v závislosti na použitej výplni v medziach: 28 – 34 dB
Funkčnosť a vzhľad
 • fixné zasklenia,sklopné,otváravé,otváravo sklopné a výklopno posuvné okná
 • okná s tzv. skrytým krídlom MB-60US
 • okná otočné MB-60 PIVOT
 • rôzny vzhľad zasklievacích líšt: Standard, Prestige, Style
 • dvere jedno a dvojkrídlové, otváravé von alebo dnu bezpečnostné okná odolné proti vlámaniu
 • možnosť zostavenia dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu zo strany interiéru a inú zo strany exteriéru
 • možnosť montáže okien a dverí do otvoru alebo ako súčasť fasády
 • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií

Plastové okná

Doner Standard

Doner Comfort

Doner Energo